Retshjælp og fri proces

Med retshjælp og fri proces har man mulighed for at få tilskud helt eller delvist til advokatregningen. Ansøgere skal vedlægge årsopgørelse fra skattemyndighederne. Nedenstående betingelser skal være opfyldt:

1. Offentlig retshjælp
Offentlig retshjælp gives til personer, hvis indtægter er under en vis grænse. For enlige er grænsen kr. 315.000 før skat. For samlevende skal begges indtægtsgrundlag lægges sammen, og her er grænsen kr. 400.000. For hvert hjemmeboende barn under 18 år hæves indtægtsgrænsen med kr. 55.000, herunder stedbørn og plejebørn.

2. Fri proces
Fri proces gives til personer som skønnes at have en rimelig grund til at føre en retssag. Indtægtsgrænserne er som under pkt. 1.

3. Forsikringsretshjælp
I de fleste forsikringer findes en retshjælpsdækning. Betingelsen for at få retshjælp af forsikringsselskabet er, at forsikringstageren har en rimelig grund til at føre en retssag, og at indtægterne overstiger grænserne under pkt. 1 og 2.

Opdateret januar 2017.