Profil

Advokatfirmaet Lars Peter Dam yder kvalificeret juridisk rådgivning til virksomheder og privatpersoner.

Vi lægger vægt på at alle vore klienter uanset branche eller størrelse har krav på en kompetent og engageret sagsbehandling.

Advokat Lars Peter Dam er udpeget til bistandsadvokat af Statsforvaltningen Syddanmark og medlem af:

– Danske BOLIGadvokater
– Danske FAMILIEadvokater
– Familieretsadvokater
– Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Under arbejdsområder ses et udsnit af de områder, vi beskæftiger os med.

 

Advokatfirmaet Lars Peter Dam er drevet personligt og ikke i selskabsform med cvr-nr. 25958470.

Advokat Lars Peter Dam er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Firmaets ansvarsforsikring er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring.

Advokat Lars Peter Dam er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik.

Advokat Lars Peter Dam anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting medmindre dette aftales med klienten.

Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk